2021-22 SENIOR CABINET

 

SENIOR CABINET 2021-22

SL.NO

CABINET POST

NAME OF THE CABINET MEMBER

1 HEAD BOY SWAYAM NANDGAON
2 HEAD GIRL ANMOL KAJAGAR
3 VICE HEAD BOY PAVAN BENAKE
4 VICE HEAD GIRL ASHBANAAZ SHAIKH
5 SPORTS CAPTAIN BOY DARSHAN CHANNAVAR
6 SPORTS CAPTAIN GIRL DISHA PATIL
7 VICE SPORTS CAPTAIN BOY SUDARSHAN MAHADIK
8 VICE SPORTS CAPTAIN GIRL TANMAY HARUGOPP
9 DISCIPLINE CAPTAIN KALPANA SHARMA
10 VICE DISCIPLINE CAPTAIN RUTHVIKA DURDI
11 CULTURAL CAPTAIN SIMRAN PARVATRAO
12 VICE CULTURAL CAPTAIN SHREYA PATIL
13 SHIVAJI HOUSE CAPTAIN SHAMBHAVI FADIPATIL
14 SHIVAJI HOUSE VICE CAPTAIN TRISHA S
15 TAGORE HOUSE CAPTAIN DASHAMI MURGOD
16 TAGORE HOUSE VICE CAPTAIN YASH RAMANNAVAR
17 ASHOKA HOUSE CAPTAIN SANAHA MUGATAKHAN
18 ASHOKA HOUSE VICE CAPTAIN MUHAMMAD SAYED
19 RAMAN HOUSE CAPTAIN SANIA KHUDDUNAVAR
20 RAMAN HOUSE VICE CAPTAIN BHUMIKA UPADHYE
21 SHIVAJI HOUSE PREFECT YASH BAGEWADI
22 TAGORE HOUSE PREFECT SHUBHAM JADHAV
23 ASHOKA HOUSE PREFECT SUSHANT CHANDARGI
24 RAMAN HOUSE PREFECT SANDESH GUDAS